Zárieč - Keblov 183
013 32 Svederník

Link na google mapy

Telefón: 00421 919 278 389
Email: ruslanna@ruslanna.sk 

Majiteľ: Ing. Darina Matulová
Handler a komunikácia: Alžbeta Matulová